Varlık (Türkçe)

Bir organizasyona ait veya organizasyon tarafından yönetilen, bu organizasyon için; algılanan veya gerçek değere sahip bir oluşumdur.

Asset (English)

Entity which is owned by or under the custodial duties of an organization, having either a perceived or actual value to the organization.

Vermögen (-s) (Deutsch)

Entität, die einen wahrgenommenen oder tatsächlichen Wert für eine Organisation hat und der Organisation gehört oder von ihr individuell verwaltet wird.

Açıklama:

Bir şirket, organizasyon vb. bir değer zincirinin sahip olduğu tüm değerlerin alımı, kullanımı, kontrolü vb. konular, varlık kapsamına girer.

İlgili Kavramlar:
Oluşum (Entity), Varlık (Asset), Varlık İzleme (Asset Monitoring) Varlık Yönetimi (Asset Management), Varlık Yönetim Katmanı (Asset Administration Shell)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...