Görüntü Tanıma (Türkçe)

Makine görmesi bağlamında, görüntü tanıma, yazılımın görüntülerdeki nesneleri, yerleri, insanları, yazıları ve eylemleri tanımlama yeteneğidir.

Image Recognition (English)

In the context of machine vision, image recognition is the ability of software to identify objects, places, people, writing and actions in images.

Bilderkennung (-e) (Deutsch)

Im Zusammenhang mit dem maschinellen Sehen ist Bilderkennung die Fähigkeit von Software, Objekte, Orte, Personen, Schrift und Aktivitäten in Bildern zu identifizieren.

Açıklama:

Görüntü tanıma, bilgisayar görüntüsünün ve dijital video veya görüntüdeki bir nesneyi veya özniteliği belirleme ve algılama işleminin bir parçasıdır. Bilgisayarlı görme, gerçek dünyadan veri toplama, işleme ve analiz etme yöntemlerini içeren daha geniş bir terimdir. Veriler yüksek boyutludur ve kararlar şeklinde sayısal veya sembolik bilgiler üretir. Bilgisayarlı görme; olay tespiti, nesne tanıma, öğrenme, görüntüyü yeniden oluşturma ve video izlemeyi de içerir.

İlgili Kavramlar:
Bilgisayar Görmesi (Computer Vision), Derin Öğrenme (Deep Learning), Görüntü Tanıma (Image Recognition), Makine Görmesi (Machine Vision) Örüntü Tanıma (Pattern Recognition), Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL

Kaynak:
TECHTARGET.COM, searchenterpriseai.techtarg...