Kimlik ve Erişim Yönetimi

Kimlik ve Erişim Yönetimi (Türkçe)

Elektronik veya dijital kimliklerin yönetimini kolaylaştıran iş süreçleri, politikalar ve teknolojilerden oluşan bir çerçevedir.

Identity and Access Management (IAM) (English)

A framework of business processes, policies, technologies that facilitates the management of electronic or digital identities.

Identity- and Access Management(-s) (IAM) (Deutsch)

Rahmenwerk von Geschäftsprozessen, Grundsätzen und Technologien, das die Verwaltung von elektronischen oder digitalen Identitäten ermöglicht.

Açıklama:

Giderek daha karmaşık hale gelen teknolojik üretim süreçlerinde, doğru kişinin, doğru bilgiye, doğru zamanda erişim sağlaması amacıyla uygulanan; işletmeye değer katan bir sistemdir. Doğru bir kimlik ve erişim yönetimi stratejisiyle güvenilir bilgiye doğru zamanda erişilir. Kolay veri toplanması yoluyla uyumluluk ve müşteri güveni sağlanır. Bilginin korunması ve yeni iş imkânları yaratılması yoluyla maliyetler azaltılır.

İlgili Kavramlar:
Dönüm Noktası (Turning Point) Kırılma Noktası (Tipping Point), Kritik Nokta (Critical Point)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
TECHTARGET.COM , www.techtarget.com/searchse...