Yapay Sinir Ağları (YSA)

Yapay Sinir Ağları (YSA) (Türkçe)

İnsan beyninin, yoğun şekilde birbirine bağlı ve büyük ölçüde paralel yapısının bilgi işleme ve öğrenme yeteneklerine benzetildiği, bilgisayarlı matematiksel modeldir (algoritma seti) .

Artificial Neural Networks (ANN) (English)

Computerized mathematical model (set of algorithms) that simulates the information processing and learning capabilities of the densely interconnected and massively parallel structure of human brain.

Künstliche Neuronale Netze (-pl) (Deutsch)

Computergestütztes mathematisches Modell (Satz von Algorithmen), das die Informationsverarbeitungs- und Lernfähigkeiten der dicht miteinander verbundenen und massiv parallelen Struktur des menschlichen Gehirns simuliert.

Açıklama:

Çoğunlukla örüntü tanıma, robotik görme ve bulanık veya kesin olmayan verilere dayalı kararları kolaylaştırmak amacıyla ve üretim/imalat süreçlerinde, karar verme alanında kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Derin Öğrenme (Deep Learning), Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Robotik (Robotics), Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...