Yatay Etkileşim (Türkçe)

Sistem sınırlarını aşan işlevsel/kurumsal hiyerarşik kademe içerisindeki etkileşimdir.

Horizontal Interaction (English)

Interaction within a functional/organizational hierarchy level across system boundaries.

Horizontale Interaktion (-e) (Deutsch)

Interaktion innerhalb einer funktionalen/organisatorischen Hierarchie-Ebene über Systemgrenzen hinweg.

Açıklama:

Yatay etkileşim sayesinde değer zincirindeki oyuncuların güçlü bir iletişim ağı ile karşılıklı üretken bir etkileşim ortamı yaratmaları, dijital dönüşümün temel taşlarından birisidir.

İlgili Kavramlar:
Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), İnsan Makine Etkileşimi (Human Machine Interaction), Katma Değer Zinciri (Value Added Chain), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems), Siber Fiziksel Üretim Sistemi (Cyber Physical Production System), Yatay Etkileşim (Horizontal Interaction)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...