Yatay Entegrasyon (Türkçe)

Sistem sınırlarını aşan işlevsel/kurumsal hiyerarşik kademe içerisindeki entegrasyondur.

Horizontal Integration (English)

Integration within a functional/organizational hierarchical level across system boundaries.

Horizontale Integration (-e) (Deutsch)

Integration innerhalb einer funktionalen/organisatorischen Hierarchieebene über Systemgrenzen hinweg.

Açıklama:

Dijital dönüşümde bağdaşık, hızlı ve esnek çalışabilen sistemler hedeflenir. Bunun için tedarikçi, üretici, müşteri arasındaki hızlı, anlaşılır, büyük ve güvenilir bir veri alışverişi için yatay entegrasyon gereklidir.Başarılı yatay entegrasyon makinelerin verimli kullanımına ve Ar Ge çalışmasına olumlu etki yapar.

İlgili Kavramlar:
Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), Katma Değer Zinciri (Value Added Chain), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems), Siber Fiziksel Üretim Sistemi (Cyber Physical Production System), Yatay Entegrasyon (Horizontal Integration)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...