Eş Adlı (Türkçe)

Farklı sözcükler için eş adlandırmadır. Not : İçerik, eş anlamlıları dışlamak için kullanılabilir.

Homonym (English)

Same naming for different words . Note: The context can be used to exclude homonyms.

Homonym (-s) (Deutsch)

Gleiche Benennung für verschiedene Wörter. Anmerkung: Der Kontext kann verwendet werden, um Homonyme auszuschließen.

Açıklama:

Eş adlı sözcükler, aynı şekilde hecelenen ve telaffuz edilen ancak, farklı anlamları olan sözcüklerdir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Çevik İmalat (Agile Manufacturing), Esneklik (Flexibility), Esnek Üretim (Flexible Production) Öge (Item)

GENEL

Kaynak:
FRAUNHOFER.DE, i40.iosb.fraunhofer.de/FA7....