Grup Yazılım (Türkçe)

İş birliği, fikir alışverişi, tartışma, karar verme ve koordinasyon için yapı ve araçlar sağlayan özel çalışma grubu yazılımıdır.

Groupware (English)

Specialized workgroup software that provides structure and means to collaborate, exchange ideas, debate, decide, and coordinate activities.

Groupware (-e) (Deutsch)

Spezialisierte Arbeitsgruppensoftware, die Struktur und Mittel zur Zusammenarbeit, zum Meinungsaustausch, zur Debatte, zur Entscheidung und zur Koordinierung von Aktivitäten bietet.

Açıklama:

Bir ekibin üyelerinin, ülkeler ve kıtaları kapsayan yerel veya geniş alan ağına (internet gibi) bağlanarak, aynı veri havuzunu kullanmalarına ve ortak çalışmalarına imkan veren yazılım türüdür.

İlgili Kavramlar:
Ağ Oluşturma (Networking), Ekosistem (Ecosystem), Grup Yazılım (Groupware)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...