Oyun Değiştirici (Türkçe)

İş fonksiyonlarının kabul edilen kurallarını, süreçlerini, stratejilerini ve yönetimini dönüştüren kişi veya fikirdir.

Game Changer (English)

A person or idea that transforms the accepted rules, processes, strategies and management of business functions.

Game Changer(-r) (Deutsch)

Eine Person oder Idee, die die anerkannten Spielregeln, Prozesse, Strategien und das Management von Geschäftsfunktionen umwandeln.

Açıklama:

Mevcut durumu veya etkinliği önemli ölçüde değiştiren yeni tanıtılan bir unsur veya faktördür. Genelde, oyun değiştirici, ilgili işletmelerin aynı yönde hareket etmelerine neden olan bir etki oluşturur.

İlgili Kavramlar:
İş Zekası (Business Intelligence), Karar Verme (Decision Making) Operasyonel İş Zekası (Operational Business Intelligence) Operasyonel Zeka (Operational Intelligence), Süreç Madenciliği (Process Mining), Veri Bilimi (Data Science)

GENEL

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...