Fonksiyonellik (Türkçe)

Bir şeyin tasarlandığı amaca oldukça uygun olma niteliğidir.

Functionality (English)

The quality in something of being very suitable for the purpose it was designed for.

Funktionalität (-e) (Deutsch)

Die Qualität einer Eigenschaft, für einen bestimmten Zweck sehr gut geeignet zu sein.

Açıklama:

Kavram, üretim sürecinde, sanayi 4.0 bileşen hizmetlerinin getirdiği, yönetim tabakasının bir parçası olan veya sanayi 4.0 referans mimari modeli (RAMI 4.0)'dan kaynaklanan tüm işlevleri ifade eder. Bu işlevler; çoğunlukla, teknik nitelikte ve nesnenin çeşitli yaşam döngüsü aşamalarını destekleyen (seçme, boyutlandırma, tasarlama, programlama, çalıştırma, bakım, vb.) niteliktedir.

İlgili Kavramlar:
Bileşen Yöneticisi (Component Manager), Bileşen Yönetimi (Component Management) Bütünleştirme Katmanı (Integration Layer) Fonksiyonel Katman (Functional Layer) Fonksiyonellik (Functionality), Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0), Yönetim Katmanı (Administration Shell)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
OXFORD LEARNER'S DICTIONARIES , www.oxfordlearnersdictionar...