Esnek İmalat Sistemi

Esnek İmalat Sistemi (Türkçe)

Birden fazla takım tezgahının bir malzeme taşıma sistemi ile birbirine bağlandığı ve sistemin tüm yönlerinin merkezi bir bilgisayar tarafından kontrol edildiği, esnek bir otomasyon türüdür.

Flexible Manufacturing System (English)

A form of flexible automation in which several machine tools are linked together by a material-handling system, and all aspects of the system are controlled by a central computer.

Flexibles Fertigungssystem (-s) (Deutsch)

Eine Form der flexiblen Automatisierung, bei der mehrere Werkzeugmaschinen durch ein Materialtransportsystem miteinander verbunden werden und alle Aspekte des Systems von einem zentralen Computer gesteuert werden.

Açıklama:

Esnek sistem, farklı parça türlerini üretme yeteneğini ifade eder. Üretim miktarı değişen talebe bağlı olarak ayarlanabilir. Günümüzde, üretim aşamaları önemli ölçüde otomatik hale gelmiştir. Sistemde, birbirine entegre üretim ekipmanları ve/veya çapraz eğitimli çalışma ekipleri vardır. Sistemdeki makina sayısına bağlı olarak veya esneklik derecelerine göre, farklı sınıflandırmalar yapılır.

İlgili Kavramlar:
Eş Adlı (Homonym), Eş Anlamlı (Synonym) İçerik (Context)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
BRITANNICA.COM www.britannica.com/technolo..., MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/gloss...