Yapay Zeka (Türkçe)

1. Düşünme, öğrenme ve kendini geliştirme gibi, insan zekası ile ilişkili işlevleri yerine getiren, veri işleme sistemleri geliştirmeye adanmış bilgisayar bilimi dalıdır. 2. Bir cihazın akıl yürütme, öğrenme ve kendini geliştirme vb. insan zekası ile ilişkili işlevleri yerine getirme yeteneğidir.

Artificial Intelligence (AI) (English)

1. A branch of computer science devoted to developing data processing systems that performs functions normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and self-improvement. 2. The capability of a device to perform functions that are normally associated with human intelligence such as reasoning, learning, and self-improvement.

Künstliche Intelligenz (-e) (KI) (Deutsch)

1. Ein Teilgebiet der Informatik, das sich der Entwicklung von Datenverarbeitungssystemen widmet, die Funktionen ausführen, die normalerweise mit der menschlichen Intelligenz verbunden sind, wie z. B. logisches Denken, Lernen und Selbstverbesserung. 2. Die Fähigkeit eines Geräts, Funktionen auszuführen, die normalerweise mit menschlicher Intelligenz verbunden sind, wie z. B. logisches Denken, Lernen und Selbstverbesserung.

Açıklama:

Görsel algılama, konuşma, tanıma ve karar verme gibi normalde insan zekası gerektiren görevlerin yerine getirilmesi; veri tabanları, anlatı metin dosyaları, görüntüler, videolar ve ses gibi büyük miktarlarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin analizi; büyük veriyi hızla işleyip, dönüştürmek ve işletmelerin verimlilik, gelir ve kar artışını hızlandırmak için yeni fırsatlar elde edilmesi amacıyla ve bilgisayar sistemlerinin teorisi ve uygulaması alanında, makinelerin deneyimlerden öğrenmesini sağlayan sistemlerde kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Bilişim (Computing) Bilişim Bilimi (Computer Science) Derin Öğrenme (Deep Learning), Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Robotik (Robotics), Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
NIST , www.nist.gov/system/files/d...