Olay (Türkçe)

Gözlemlenebilir ani değişikliktir. Not: Bir olay, bir durum modelinde durum geçişine yol açabilir.

Event (English)

Sudden change that can be observed. Note: An event can trigger a state transition in a state model.

Ereignis (-s) (Deutsch)

Beobachtbare plötzliche Veränderung. Anmerkung: Ereignis kann Zustandsübergang in Zustandsmodell auslösen.

Açıklama:

Büyük veri ile bilgilerin hızlı işlenebilmesi ve mevcut organizasyonun buna hızlı tepki vermesi ve çeşitli kademelerde alınan kararlar, birçok olaylar zincirine neden olabilmektedir. Burada, özellikle karar ve olay arasındaki sürenin kısalığı kritik öneme sahiptir.

İlgili Kavramlar:
Öge (Item), Varlık (Asset), Varlık Yönetim Katmanı (Asset Administration Shell) Yönetim Katmanı (Administration Shell)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...