Oluşum (Türkçe)

Bilgi dünyasındaki anlamına dayanarak yönetilen, net şekilde tanımlanabilir ögedir.

Entity (English)

Uniquely identifiable item which is managed on account of its importance in the information world.

Entität (-e) (Deutsch)

Eindeutig identifizierbarer Gegenstand, der aufgrund seiner Bedeutung in der Informationswelt verwaltet wird.

Açıklama:

Dijital dönemde gerçek ve sanal herşey bir oluşumdur ve bir kimliğe sahiptir.

İlgili Kavramlar:
Model Fabrikalar (Model Factories) Öğrenme Fabrikası (Learning Factory), Test Ortamı (Testbed)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...