Kurumsal Kaynak Planlaması

Kurumsal Kaynak Planlaması (Türkçe)

Taktik düzeyde iş operasyonlarını ve operasyon planlamasını desteklemek için, geniş bir aralıktaki faaliyetleri ve bilgileri entegre eden, ticari olarak geliştirilmiş yazılım uygulamalarıdır.

Enterprise Resource Planning (ERP) (English)

Commercially developed software applications that integrate a vast array of activities and information necessary to support business operations and operations planning at the tactical level.

Unternehmensressourcenplanung (-e) (Deutsch)

Kommerziell entwickelte Softwareanwendungen, die eine grosse Menge von Aktivitäten und Informationen integrieren, die zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs und der Betriebsplanung auf taktischer Ebene erforderlich sind.

Açıklama:

Bir sanayi kuruluşu için operasyonları ve operasyon planlamasını desteklemek amacıyla hazırlanan, çeşitli faaliyet ve bilgileri entegre eden, ticari olarak geliştirilmiş yazılım uygulamaları türüdür. Kavram, ilgili operasyonel iş süreçlerini değil, bunları yürütmek için gerekli yazılımı ifade eder.

İlgili Kavramlar:
Ağ Oluşturma (Networking), Dijital Ekosistem (Digital Ecosystem) Ekosistem (Ecosystem), İnovasyon Ekosistemi (Innovation Ecosystem) Küme (Cluster), Platform Şirketi (Platform Company), Sanayi 4.0 Platformu (Industry 4.0 Platform), Teknolojide Ekosistem (Ecosytem in Technology)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
NIST, tsapps.nist.gov/publication...