Uç Bilişim (Türkçe)

İşlemlerin, büyük ölçüde veya tamamen, merkezi bir bulut ortamı yerine, akıllı veya uç cihazlar olarak bilinen dağıtılmış cihaz düğümlerinde gerçekleştiği bir modeldir.

Edge Computing (English)

A model in which computation is largely or completely performed on distributed device nodes known as smart devices or edge devices as opposed to taking place in a centralised cloud environment.

Edge Computing (-s) (Deutsch)

Ein Modell, bei dem die Berechnung weitestgehend oder vollständig auf verteilten Geräteknoten durchgeführt wird, die als Smart Geräte oder Edge Geräte bezeichnet werden, anstatt in einer zentralisierten Cloud-Umgebung.

Açıklama:

Uç bilişim, dağıtılmış bir bilgi teknolojisi mimarisidir. Uygulamaya bağlı olarak, bir uç bilişim mimarisinde zamana duyarlı veriler, akıllı bir cihaz tarafından işlenebilir veya müşteriye yakın coğrafi konumdaki bir ara sunucuya gönderilebilir. Veri toplama, işleme ve raporlamayı son kullanıcıya yakınlaştırmayı amaçlar. Bu kapsamda; yerel iş istasyonları, yerelleştirilmiş veri merkezleri, bölgesel veri merkezleri olmak üzere üç farklı türde kullanılır. Uç bilişim kullanımının getirdiği faydalar; hız, güvenlik, maliyet, güvenilirlik, ölçeklenebilirliktir.

İlgili Kavramlar:
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Information and Communication Technology) Bilgisayar Mimarisi (Computer Architecture) Bulut Bilişim (Cloud Computing), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Uç Bilişim (Edge Computing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIAL INTERNET CONSORTIUM, www.iiconsortium.org/fog-an...