4 Boyutlu Baskı (Türkçe)

4 Boyutlu baskı; statik bir nesne yazdırmak yerine, bastırdıktan sonra şekil değiştirebilen malzemeler yazdırmaktır.

4D Printing (English)

Instead of printing a static object, a 4D printer prints materials that can change shape after printing.

4D Druck (-r) (Deutsch)

Anstatt ein statisches Objekt zu drucken, druckt ein 4D-Drucker Materialien, die sich nach dem Druck in ihrer Form verändern können.

Açıklama:

4 Boyutlu yazıcılarda, 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan plastik vb. malzemeler yerine, baskıdan sonra tekrar değişime girebilecek nitelikte malzemeler kullanılır. Gelecekte, sağlık sektöründe organ yapımında önemli rol oynayacak bir yöntemdir.

İlgili Kavramlar:
Hızlı Prototipleme (Rapid Prototyping), Kompozitler (Composites), 3 Boyutlu Baskı (3D Printing), 4 Boyutlu Baskı (4D Printing)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
TRENDDERZUKUNFT.DE, www.trendsderzukunft.de/har...