3 Boyutlu Baskı

3 Boyutlu Baskı (Türkçe)

Sanal ortamda (dijital) tasarlanmış bir nesnenin katmanlı üretim tekniği ile sağlam bir modele dönüştürülmesi işlemidir.

3D Printing (English)

The process of transforming an object designed in a virtual environment (digital) into a solid model with a layered production technique.

3D Druck (-r) (Deutsch)

Der Prozess der Umwandlung eines in einer virtuellen Umgebung (digital) entworfenen Objekts in ein festes Modell mit einer mehrschichtigen Produktionstechnik.

Açıklama:

3B yazıcılarda, nihai ürün; genelde katı malzemeler kullanılarak, bu maddelerin art arda katmanlar halinde yayılması yoluyla üretilir. Bu cihazlarda farklı teknolojiler kullanılabilir. Genelde, 3B yazıcılarda yeni parçalar, hızlı metal ve plastik prototipler ve nihai ürünler üretilir. 3B baskı, pratikliği sayesinde tasarım ve prototipleme sürecinde yaygın kullanılır. Tasarım, üretim, modifikasyon ve karşılaştırmalı üretim sürelerini kısaltır. Maliyetleri azaltır.

İlgili Kavramlar:
Eklemeli İmalat (Additive Manufacturing), Hızlı Prototipleme (Rapid Prototyping), Katmanlı İmalat (Layered Manufacturing) 3 Boyutlu Yazıcı (3D Printer) 3 Boyutlu Baskı (3D Printing), 4 Boyutlu Baskı (4D Printing)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
BRITANNICA.COM, www.britannica.com/technolo..., MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/glossary