Mimari (Türkçe)

Bir modelin elemanlarının, modelin yapımı, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla, ilke ve kurallar temelinde bütünleştirilmesidir.

Architecture (English)

Combination of elements of a model based on principles and rules for the purpose of its construction, development and utilization.

Architektur (-e) (Deutsch)

Kombination von Elementen eines Modells aufbauend auf Prinzipien und Regeln zum Zweck seiner Konstruktion, Weiterentwicklung und Nutzung.

Açıklama:

Mimari kavramı; dijital döneme geçerken, anlamlandırma, yeni iş modelleri, değer zinciri oluşumları, en küçük yapı taşından tüm yapının bir çatı altında toplanması vb. tüm süreçlerde, öneri ve yol belirleme çalışmalarını kapsamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Mimari (Architecture), Model (Model), Referans Mimari (Reference Architecture), Referans Model (Reference Model)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...