Yıkıcı İnovasyon (Türkçe)

Mevcut teknolojilerin yerini almak ve rekabet avantajı elde etmek için yeni ürün veya hizmetler geliştirme sürecidir.

Disruptive Innovation (English)

The process of developing new products or services to replace existing technologies and gain a competitive advantage.

Disruptive Innovation (-e) (Deutsch)

Der Prozess der Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, um vorhandene Technologien zu verdrängen und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Açıklama:

Radikal inovasyon ile eş anlamlı olan yıkıcı inovasyon bir piyasaya dışsal olarak sürüldüğünde, pazar yapısı ve pazardaki eğilimler değişir. Yıkıcı inovasyon sürecinde, genellikle ürün geliştirme ve tanıtım sürecine karşı daha yaratıcı bir iç tutum gözlenir. Yıkıcı inovasyon, mevcut müşterilerin satın alma miktarını artırır. Geçmişte, o ürünü tüketmeyenlerin ortaya çıkmasıyla, daha farklı bir pazar yapısına yol açar.

İlgili Kavramlar:
Dijital Dönüşüm (Digital Transformation), İnovasyon (Innovation) Radikal İnovasyon (Radical Innovation) Yıkıcı İnovasyon (Distruptive Innovation)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...