Sayısallaştırma (Türkçe)

Bilgileri dijital formata dönüştürme işlemidir.

Digitization (English)

The process of converting information into a digital format.

Digitalisierung (-e) (Deutsch)

Der Prozess, wobei Informationen in ein digitales Format umgewandelt werden.

Açıklama:

Bir varlığın dijital ortamda modellenmesi, bu varlığın sonsuz kopyasının çıkarılması, bütün özelliklerinin kısa sürede dünyanın bir ucundan diğer ucuna iletilmesi veya varlığın modeli üzerinde işlem yapılması gibi, dijital dünyaya özgü çok sayıda aracın kullanımına imkan verir. Örneğin; bir varlığın boyutlarını ölçmek için kullanılan üç boyutun, dijital koordinat sistemlerine dönüşmesi veya zamanın dijitalleşmesi gibi, çok sayıda varlıkları ifade eden sistem de sayısallaştırılmıştır.

İlgili Kavramlar:
Ayrık Sistemler (Discrete Systems) Bayt (Byte) Dijital Dönüşüm (Digital Transformation), Dijital Dünya (Digital World), Sayısallaştırma (Digitization), Sayısal İşaret İşleme (Digital Signal Processing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
WHATIS.TECHTARGET.COM, whatis.techtarget.com/defin...