Dijital İkiz (Türkçe)

1. Fiziksel varlıkların sanal dijital temsilidir. Not 1: Şayet dijital ikizin gelişimi önceden olduğu gibi devam ederse, gelecekte dijital ikiz varlık yönetim katmanı ile eş anlamlı olacaktır. Not 2: Sanayi 4.0 kapsamında varlık yönetimi katmanı kavramı tercih edilmektedir. 2. Benzetim (simülasyon) modelidir.

Digital Twin (English)

1. Virtual digital representation of physical assets. Note 1: In future, the digital twin will be a synonym for the asset administration shell, if the development will continue as before. Note 2: In the context of Industry 4.0, the term asset administration shell is preferred. 2. Simulation model.

Digitaler Zwilling (-r) (Deutsch)

1. Virtuelle digitale Repräsentanz physischer Assets. Anmerkung 1: Wenn die Entwicklung des Digitalen Zwillings sich wie bisher fortsetzt, wird der Digitale Zwilling in Zukunft Synonym zur Verwaltungsschale. Anmerkung 2: Im Industrie-4.0-Umfeld wird der Begriff Verwaltungsschale präferiert. 2. Simulationsmodell.

Açıklama:

Dijital ikiz, dijital dönüşümün odağı konumundadır. Gerçek ürünün tüm özelliklerini taşımakta, veri modellerinden ve verilerden oluşmaktadır. Ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsamaktadır. Özellikle, ürün geliştirme ve kestirimci bakım alanlarında kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Üretim (Smart Production), Benzetim (Simulation), Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), Dijital İkiz (Digital Twin), Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance), Varlık Yönetim Katmanı (Asset Administration Shell)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...