Arşiv Dünyası (Türkçe)

Bilgi dünyasında geçerliliği ve güncelliğini yitirmiş ve artık asla değiştirilemeyecek bilgilerin tamamıdır. Not 1: Geçerliliğini veya güncelliğini kaybeden bilgiler arşiv dünyasına aktarılır. Not 2: Bilgilerin ne zaman bir örnek dünyadan veya gerçek koşullar dünyasından arşiv dünyasına geçirileceğine yönelik bir beyanda bulunulamaz.

Archive World (English)

Totality of all information in the information world whose validity or up-to-dateness has expired and- which can, thus, no longer be changed. Note 1: Information losing its validity or up-to-date- ness is transferred to the archive world. Note 2: No statement is made regarding the time at which information is transferred from the model world or state world to the archive world.

Archivwelt (-e) (Deutsch)

Gesamtheit aller Informationen in der Informationswelt, deren Gültigkeit oder Aktualität abgelaufen ist und die damit nicht mehr veränderbar sind. Anmerkung 1: Informationen, die an Gültigkeit oder Aktualität verlieren, werden in die Archivwelt übertragen. Anmerkung 2: Es wird keine Aussage darüber getroffen, zu welchem Zeitpunkt Informationen von der Modellwelt oder Zustandswelt in die Archivwelt übertragen werden.

Açıklama:

Dijital dönemle birlikte artık en değerli girdi büyük veridir. Yeni teknolojiler büyük miktarlarda, eski ve kullanılmış verilerin de bilgisayar ortamında toplanıp her an kullanıma hazır tutulmasına imkan verebilmektedir. Arşiv dünyası, sanayi 4.0 döneminde djital hafıza oluşumu yönüyle öne çıkmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Arşiv Dünyası (Archive World), Bilgi ve Belge Dünyası (Information and Document World) Büyük Veri (Big Data), Durum Dünyası (State World), Fiziksel Dünya (Physical World), Model Dünyası (Model World)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...