Başkandan

Başkandan

İnsanın var ettiği teknik, değişerek ve dönüşerek, kendi hayatında daima çok önemli bir yere sahip oldu. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Sanayileşme denilen sürecin başında tekniğin nasıl etkin olduğunu, insanlığın iş ve sosyal yaşamını nasıl değiştirdiğini gördük. Tekniğin kökeninde yatan bilimin yasalarıyla da önemli gelişmeler yaşadık. Şimdi çok hızlı bir şekilde mekanik dünyadan dijital dünyaya doğru evriliyoruz.

Her gün yeni teknolojilerle, teknolojilerin ürettiği platformlarla karşı karşıyayız. Her yeni olan doğal olarak yeni bir isme, adlandırmaya ihtiyaç duyuyor. Bu yeni olguların, subjelerin ilk adlandırılması, kavram boyutuna taşınması doğdukları coğrafyanın lisanı ile yapılıyor; isim babası bir bakıma kendi mahreci oluyor. Diğer taraftan değişim ve dönüşümün motoru olan teknoloji, coğrafi sınır da tanımıyor. Sınırı geçince anlaşılır ve uygulanabilir olması bakımından, yeni geldiği ülkenin, coğrafyanın lisanına tercüme edilmesi yetmiyor, anlamlandırılması ve kavramsallaşması da gerekiyor.

Günümüz dünyasında anlama ve anlamlandırma oldukça büyük bir öneme sahiptir. Dijital dünyayı oluşturan mekanizmaları, yeni teknolojik gelişmeleri nasıl anlamalıyız, bunları kendi lisanımıza nasıl aktaracağız, kendi lisanımızdaki endüstriyel kültürde ve zihniyetimizde karşılığı nedir? Bu kavramları kendi lisanımızda nasıl üretmeliyiz ve de anlamlandırmalıyız?

Uluslararası arenada oluşmuş dijital terimleri sadece tercüme ederek daha geniş kesimlere ulaştırmak ya da tersine sadece orijinal dilinde kullanarak sınırlı bir kesimin kullanım alanına hapsetmek doğru bir yöntem olamaz, olmamalıdır.

Titiz ve konunun uzmanlarının büyük desteği ile  hazırladığımız Dijital Terimler Kılavuzu'nu kamuoyunun hizmetine sunmayı görev bildik. Bu çalışma sadece bir sözlük çalışması değil,  adından da anlaşılacağı üzere karışık ve karmaşık dijital dünyamız için bir kılavuzdur, yol göstermeye yardımcı bir destek çalışmasıdır.

Bu çalışmada, genel olarak üretim ve ticaret alanından seçili terimler İngilizce/Türkçe/Almanca karşılıkları ve kaynakları ile gösterilmeye çalışılmıştır. Bu bitmiş, tamamlanmış bir çalışma değildir. Her gün yenilenmesi, genişletilmesi gereken bir çalışmadır. İçeriğinin güncel halde tutulabilmesi için bu konuya kendi veya sektörlerinin ihtiyaçları için emek vermiş ve vermekte olan tüm kesimlerden, yararlanıcılardan ve siz değerli okuyucularımızdan katkı ve destek bekliyoruz.