#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Veri Okuryazarlığı  (Türkçe)

Verileri okuma, üzerinde çalışma, analiz etme ve veri ile iletişim kurma yeteneğidir.

Data Literacy  (English)

The ability to read, work with, analyze and communicate with data.

Datenkompetenz (-e)  (Deutsch)

Die Fähigkeit, Daten zu lesen, damit zu arbeiten, zu analysieren und mit ihnen zu kommunizieren.

Açıklama:
Okuryazarlık kavramındaki gibi, veri okuryazarlığı da, verilerle çalışmadaki yeterliliklere odaklanır. Veri analizinin karmaşıklığı; özellikle büyük veri bağlamında, veri okuryazarlığı için matematik ve istatistik bilgisi gerektirmektedir.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data) , Veri Analizi (Data Analysis) Veri Bilimi (Data Science) Veri Okuryazarlığı (Data Literacy)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
QLIK.COM, www.qlik.com/us/bi/data-literacy