#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
İçerik Duyarlı Bilişim

İçerik Duyarlı Bilişim  (Türkçe)

İçerik duyarlı bilişim, temel olarak, kullanım durumlarını öngören veya başka bir deyişle, kullanıcı etkinliklerinin içeriğine göre özelleştirilmiş şekillerde çalışan bir bilgisayar işlemidir.

Context Aware Computing  (English)

Context-aware computing is essentially a type of computer operation that anticipates cases of use or, in other words, works in customized ways based on the context of user activities.

Context Aware Computing (-s)  (Deutsch)

Kontextbewusstes Rechnen ist im Wesentlichen eine Art von Computeroperation, die Anwendungsfälle vorwegnimmt oder mit anderen Worten auf der Grundlage des Kontexts der Benutzeraktivitäten auf angepasste Weise funktioniert.

Açıklama:
İçerik duyarlı bilişim, fiziksel çevrelerine duyarlı olabilen mobil sistemlerin genel bir sınıfı olarak değerlendirilir. İnsanların mobil donanımları kullanma amaçlarına göre yapılmasını sağlayan mühendislik ilkelerine dayanır. İçerik duyarlı bilişimin, insan-makina etkileşimi ilkeleri ile pek çok ortak noktası vardır. İçerik duyarlı bilişimde, daha yüksek ve karmaşık işlevselliği sağlayan çözümler ön plana çıkar.

İlgili Kavramlar:
Dağıtık Kontrol Sistemleri (Distributed Control Systems) Dağıtık Yapay Zeka (Distributed Artificial Intelligence) , İçerik Duyarlı Bilişim (Context Aware Computing) , İçerik Sürümlü Test (Context Driven Testing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definition/31012/context-aware-computing