#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Durum Dünyası  (Türkçe)

Bilgi dünyasında güncel olarak toplanan bilgilerin tümüdür.

State World  (English)

Totality of information currently collected in the information world

Zustandswelt (-e)  (Deutsch)

Gesamtheit der aktuell erfassten Informationen in der Informationswelt

Açıklama:
Gerçek zamanlı ölçümler ve parametrelerden gelen tüm bilgi ve verilerin tamamıdır. Dijital dünyada çalışanlar genelde bir model, durum, arşiv, fiziksel ve siber dünya ile karşı karşıyadır.

İlgili Kavramlar:
Arşiv Dünyası (Archive World) , Durum (State) , Durum Dünyası (State World) , Fiziksel Dünya (Physical World) , Model Dünyası (Model World) , Siber Dünya (Cyberworld)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019