#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Süreç Madenciliği  (Türkçe)

Bilgi sistemlerinin olay günlüklerinden elde edilen bilgilerle, gerçek süreçleri (varsayılmayan süreçler) keşfetmek, izlemek ve iyileştirmek için tasarlanmış bir tekniktir.

Process Mining  (English)

A technique designed to discover, monitor and improve real processes (i.e., not assumed processes) by extracting readily available knowledge from the event logs of information systems.

Process-Mining (-s)  (Deutsch)

Eine Technik, die gestaltet wurde, um reale Prozesse (d. H. Nicht angenommene Prozesse) zu entdecken, zu überwachen und zu verbessern, indem leicht verfügbares Wissen aus den Ereignisprotokollen von Informationssystemen entnommen wird.

Açıklama:
Süreçlerin keşfedilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesinde kullanılan analitik bir yöntemdir. Bu yöntemde, süreçlerin; keşfedilmesi, haritalanması, uygunluklarının belirlenmesi, benzetim (simülasyon) modellerinin oluşturulması, iyileştirmenin sağlanması amaçlanır. Yöntem durağan ve akış odaklı olabilir. Performans bilgisi içermez. En çok karşılaşılanı gösterir. Uygulama, uyum ve performans ile ilgili soruların yanıtlanarak, mevcut iş süreçlerinin denetlenmesine imkan sağlar. Ayrıca, gerçeğe dayalı, nesnel içgörüler geliştirilmesine imkan verir. Dijitalleşme, süreç yönetimi ve iyileştirme, ERP sistem geçişleri ve şirket birleşmeleri alanlarında yaygın olarak kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Dijital İkiz (Digital Twin) , Süreç (Process) , Süreç Kontrol (Process Control) Süreç Madenciliği (Process Mining) , Süreç Modeli (Process Model) , Süreç Mühendisliği (Process Engineering) Süreç Yönetimi (Process Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
GARTNER, www.gartner.com/en/information-technology/glossary/process-mining