Ağ Yönetimi (Türkçe)

Bilgisayar ağ sistemlerini yönetmek, işletmek ve güvenilir şekilde sürdürmek için kullanılan araçlar ile, geniş bir çerçevedeki yöntem ve süreçleri de içeren faaliyetlerdir.

Network Management (English)

A broad range of functions including activities, methods, procedures and the use of tools to administrate, operate, and reliably maintain computer network systems.

Netzwerkverwaltung (-e) (Deutsch)

Eine breite Auswahl von Funktionen, einschließlich Aktivitäten, Methoden, Verfahren und der Verwendung von Werkzeugen zur Verwaltung, zum Betreiben und zur zuverlässigen Wartung von Computernetzwerksystemen.

Açıklama:

Kavram, veri aktarım kanallarının güvenilirliği, verimliliği, kapasitesi ve yetenekleri ile ilgilidir. Ağ yönetimini sağlamak, gözlemek, bakımını yapmak için süreçler, prosedürler ve politikalar ağ yönetim protokolünde (NMP) tanımlanır. NMP, bir bilgisayar ağında gerçekleştirilen işlemleri ve iletişimleri yönetir. Ağ yönetim sistemi, ağ yöneticilerinin, bir ağın bağımsız bileşenlerini daha büyük bir ağ yönetimi kapsamında yönetmelerine izin veren uygulama veya uygulamalar grubudur.

İlgili Kavramlar:
Ağ İzleme (Network Monitoring), Ağ İzleme Yazılımı (Network Monitoring Software) Ağ Yönetimi (Network Management), Ağ Yönetim Protokolü (Network Management Protocol) Ağ Yönetim Sistemi (Network Management System) Basit Ağ Yönetimi Protokolü (Simple Network Management Protocol) İnternet Denetim İletisi Protokolü (Internet Control Message Protocol)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definiti...