#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Model Dünyası  (Türkçe)

Bilgi dünyasındaki bütün meta belgelerin, planların ve tanımlamaların tümüdür.

Model World  (English)

Totality of all meta documents, plans and descriptions in the information world.

Modellwelt (-e)  (Deutsch)

Gesamtheit aller Metadokumente, Pläne und Beschreibungen in der Informationswelt.

Açıklama:
Elde edilen tüm veri ve bilgiler ile çalışma dünyasında üretilen bilgi ve belgelerin eklenmesiyle oluşan bilgi hazinesidir.

İlgili Kavramlar:
Arşiv Dünyası (Archive World) , Durum Dünyası (State World) , Fiziksel Dünya (Physical World) , Model Dünyası (Model World)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019