Sanayi 4.0 (Türkçe)

Sanayi 4.0; bilgi ve iletişim teknolojisi yardımıyla, sanayi için, makina ve süreçlerin akıllı ağını oluşturmayı ifade eder.

Industry 4.0 (English)

Industrie 4.0 refers to the intelligent networking of machines and processes for industry with the help of information and communication technology.

Industrie 4.0 (-e) (Deutsch)

Industrie 4.0 bezeichnet die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. 

Açıklama:

Dijital dönem, 80’li yılların ikinci yarısında herkesin hizmetine sunulan internet ve iletişim sisteminin (world wide web,www) kullanımının yaygınlaşması ile başlamıştır. Hizmetler sektöründeki dönüşüm süreçleri 2000’li yıllarda başlamış ve 2011'de, Almanya'da, mal üretim safhalarına yönelik dijital dönüşüm döneminin adı sanayi 4.0 olarak konulmuştur.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Ağ Oluşturma (Smart Networking) Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things), Esnek Üretim Sistemi (Flexible Manufacturing System) Sanayi 4.0 (Industry 4.0), Sanayi 4.0 Bileşeni (Industry 4.0 Component), Sanayi 4.0 Platformu (Industry 4.0 Platform), Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0), Sanayi 4.0 Sistemi (Industry 4.0 System)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
PLATFORM -I40.DE, www.plattform-i40.de/PI40/N...