#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

DevSecOps  (Türkçe)

Yazılım geliştirme, güvenlik ve uygulamasının kısa ifadesidir. Temel amacı veri güvenliğini sağlamaktır.

DecvSecOps  (English)

Short form of development, security and operations of software. Main objective is to ensure data security .

DevSecOps  (Deutsch)

Kurzform der Entwicklung, Sicherheit und des Betriebs von Software. Hauptziel ist die Gewährleistung der Datensicherheit.

Açıklama:
DevSecOps, veri güvenliğinin herkesin sorumluluğunda olduğu düşüncesinden hareketle, ilgili yeteneklere sahip bireyleri kısa sürede veri güvenliğini sağlamak için sorumlu hale getirmeyi amaçlar. Kuruluşu daha iyi bir güvenlik pozisyonuna taşımayı hedefler. Uygulama, olası her güvenlik açığının dikkatle tanımlanmasını ve en acil güvenlik boşluklarını kapatmak için ilgili önlemlerin alınmasını gerektirir.

İlgili Kavramlar:
Bilgi Teknolojisi (Information Technology) Güvenlik (Security) , Yazılım Geliştirme (Software Development) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Software Development Life Cyle)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
DEVSECOPS.ORG www.devsecops.org/