#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Dağılım Görünümü  (Türkçe)

Kaynaklara yönelik uygulamaların yapısal eşleştirilmesidir. Not: Bir örnek olarak, çeşitli bilişim teknolojisi sistemleri arasında yönetim katmanının içeriğinin dağılımı gösterilebilir.

Deployment View  (English)

Structural mapping of applications to resources. Note: Practical example is the distribution of the contents of an administration shell across different IT systems.

Verteilungssicht (-e)  (Deutsch)

Strukturelle Verortung von Anwendungen auf Ressourcen.Anmerkung: Konkretes Beispiel ist die Verteilung der Inhalte einer Verwaltungsschale auf verschiedene IT-Systeme.

Açıklama:
Dağınık vaziyetteki sistemlerde istenilen hedeflere ulaşmak ve işletmelerin yazılım çözümlerine katkı sağlamak için; öncelikle yazılım dağılım görünümü modeli çıkartılır. Bir sistemdeki dağılım görünümü, birleşik modelleme dili (Unified Modeling Language, UML) yardımıyla yapılan dağılım diyagramı aracılığıyla, belirgin şekilde, modele yansıtılır.

İlgili Kavramlar:
Birleşik Modelleme Dili (Unified Modeling Language) Dağılım Diyagramı (Deployment Diagram) Dağılım Görünümü (Deployment View) , Referans Mimari (Reference Architecture) , Referans Model (Reference Model)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019