Veri İşleme (Türkçe)

Veri işleme, ham verilerin belirli süreçler aracılığıyla anlamlı bilgilere dönüştürülmesidir.

Data Processing (English)

Data processing is conversion of raw data into meaningful information through certain processes. 

Datenverarbeitung (-e) (Deutsch)

Datenverarbeitung ist die Umformung von Rohdaten in aussagefähige Informationen durch bestimmte Prozesse.

Açıklama:

Veri işlemenin aşamaları; kaydetme, sınıflama, hesaplama, özetleme ve raporlamadır. Verilerin araştırma amaçları doğrultusunda, temel ögelerini ve karakterlerini belirleme ve ayırt etme işlemlerine, verilerin çözümü denir.

İlgili Kavramlar:
Bilişim Bilimi (Computer Science) Büyük Veri (Big Data), Karar Verme Yazılımı (Decision Making Software) Veri Bilimi (Data Science) Veri İşleme (Data Processing), Veri Madenciliği (Data Mining)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
STUDY.COM, study.com/academy/lesson/da...