#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Öngörülü Sevkiyat  (Türkçe)

Bilgisayar destekli bir işlemle, henüz verilmemiş siparişlerin öngörülmesi ve malların nihai varış yeri önceden tarif edilmeden, önceden tanımlanmış bir yere gönderilmesidir.

Anticipatory Shipping  (English)

Using a computer-aided process, orders that have not yet been placed are anticipated and sent to a predefined area without the final destination of the goods being defined beforehand.

Anticipatory Shipping (-s)  (Deutsch)

Über ein computergestütztes Verfahren werden noch nicht getätigte Bestellungen antizipiert und in ein vordefiniertes Gebiet versendet, ohne dass der finale Bestimmungsort der Güter vorher definiert wurde.

Açıklama:
Kavram Amazon firmasının 2013 yılında aldığı "Anticipatory Package Shipping" adlı patentinden kaynaklanmaktadır. Ana hedef, veriler yardımı ile müşterilerin sipariş davranışlarının hızlı bir şekilde analiz edilmesi; ne, nerede ve ne zaman sipariş edilecek vb. soruların cevaplandırıp, sipariş verilmeden ürünün adrese teslim edilecek hale getirilmesidir.

İlgili Kavramlar:
Bilişim Bilimi (Computer Science) Biyoinformatik (Bioinformatics) Görüntü Tanıma (Image Recognition) , Makine Öğrenmesi (Machine Learning) , Örüntü Tanıma (Pattern Recognition) , Sayısal İşaret İşleme (Digital Signal Processing) , Veri Bilimi (Data Science)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
SCS.FRAUNHOFER.DE www.scs.fraunhofer.de/content/dam/scs/de/dokumente/studien/Transportlogistik.pdf