#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Veri Toplama  (Türkçe)

Elektrik, ses, sıcaklık ve basınç vb. fiziksel dünya koşullarının ve olaylarının ölçülme sürecidir.

Data Acquisition  (English)

The process of measuring physical world conditions and phenomena such as electricity, sound, temperature and pressure.

Datenerfassung (-e)  (Deutsch)

Der Prozess der Messung physikalischer Weltbedingungen und Phänomene wie Elektrizität, Klang, Temperatur und Druck.

Açıklama:
Veri toplama sistemleri, veri akışlarını belgelemek, analiz etmek veya bilgi toplamak için kullanılan ürünler ve/veya süreçlerdir.

İlgili Kavramlar:
Veri Bilimi (Data Science) Veri Depolama Aygıtı (Data Storage Device) Veri Kaydedici (Data Logger) Veri Toplama (Data Acquisition)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definition/30000/data-acquisition