Şifreleme (Türkçe)

Elektronik mesajları, korumalı biçime (şifre metni) dönüştürerek, bütünlüğünü veya gizliliğini korumak için kullanılan disiplin veya tekniklerdir.

Cryptography (English)

Discipline or techniques employed in protecting integrity or secrecy of electronic messages by converting them into unreadable (cipher text) form.

Kryptographie (-e) (Deutsch)

Einsetzen von Disziplin oder Techniken zum Schutz der Integrität oder Geheimhaltung elektronischer Nachrichten durch Umwandlung in unlesbare (verschlüsselter Text) Form.

Açıklama:

Güvenli iletişim, kimlik belirleme ve kimlik denetimi, elektronik ticaret, sertifika dağıtımı, uzaktan erişim, e -imza ve internet üzerinde kriptografi vb. amaçlarla uygulanır. Yazılım, donanım ve uygulamalar üzerinde kullanılır. Yalnızca gizli bir anahtarın kullanılması, şifre metnini tekrar okunabilir forma dönüştürebilir. Şifreleme yazılımı ve/veya donanımları, metni bir formdan diğerine değiştirmek için matematiksel formüller, algoritmalar kullanır.

İlgili Kavramlar:
Ağ Güvenliği (Network Security), Biyometrik (Biometrics), Biyometrik Bilgi (Biometric Information) Biyometrik Sistem (Biometric System) Güvenlik (Security), Sürekli Kimlik Doğrulama (Continuous Authentication)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...