#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Sürekli Akış İmalatı  (Türkçe)

İşlenmekte olan malzemelerin (kuru, yığın veya sıvı) sürekli hareket halinde olduğu, mekanik, termal ve / veya kimyasal işlemden geçirildiği bir imalat yöntemidir.

Continuous Flow Manufacturing  (English)

A manufacturing method in which the materials (dry, bulk or fluid) that are being processed are continuously in motion, undergoing mechanical, thermal, and/or chemical treatment.

Fliessfertigung (-e)  (Deutsch)

Ein Fertigungsverfahren, bei dem die Materialien (trocken, lose oder flüssig), die verarbeitet werden, ständig in Bewegung sind und einer mechanischen, thermischen und / oder chemischen Behandlung unterzogen werden.

Açıklama:
Üretimden nakliyeye, kesintisiz ve verimli ürün akışı sağlanması; çalışma alanının iyi organize edilmesi; üretim sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanması amacıyla, İşletmede, yalın üretim alanında; ürün, üretim, malzeme tedariki ve nakliye süreçlerinde kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Dijital İkiz (Digital Twin) , Kestirimci Analitik (Predictive Analytics) , Süreç (Process) , Süreç Kontrol (Process Control) Süreç Madenciliği (Process Mining) , Süreç Modeli (Process Model) , Süreç Mühendisliği (Process Engineering) Süreç Yönetimi (Process Management) Veri Madenciliği (Data Mining)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/glossary#glossary-bibliography