#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Hesaplama Belleği  (Türkçe)

Hesaplama belleği, klasik (Von Neumann) bilgi işlem mimarilerinin sınırlamalarını çözmede yeni bir yaklaşımdır.

Computing Memory  (English)

Computing memory represents a new approach to solving the limitations of classical (Von Neumann) computing architectures.

Computerspeicher (-r)  (Deutsch)

Der Computerspeicher stellt einen neuen Ansatz zur Lösung der Einschränkungen klassischer (Von Neumann) Computerarchitekturen dar.

Açıklama:
Bu modelde, belirli hesaplama görevleri, hesaplama belleği adı verilen özel bir bellek biriminde gerçekleştirilir. Nanometre ölçeğinde bu hesaplama ve depolamanın bir arada bulunması, ultra-yoğun, düşük güç ve büyük ölçüde paralel hesaplama sistemlerini mümkün kılabilir. Bilginin küçük miktarlarda malzeme içindeki atomik düzenlemeler olarak temsil edildiği dirençli bellek cihazları, bu tür hesaplama bellek birimlerinin elemanları olarak anahtar rol oynarlar.

İlgili Kavramlar:
Bilgisayar Mimarisi (Computer Architecture) Hesaplama Belleği (Computing Memory) , Mikroişlemci (Microprocessor)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
WORXIMITY.COM, blog.worximity.com/en/industry-4_0/lookout-2020-trends