#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Bilgisayar Destekli Tasarım  (Türkçe)

1. Mühendis, mimar ve diğer tasarım uzmanlarının, tasarım çalışmalarında kullandıkları bilgisayar tabanlı çeşitli araçlardır. 2. Tasarım ve çizimi bilgisayara taşıyan yazılım teknolojisidir.

Computer Aided Design (CAD)  (English)

1.The use of a wide range of computer-based tools that assist engineers, architects, and other design professionals in their design. 2. The technology that carries design and drawing to computer.

Computergestützter Entwurf (-r)  (Deutsch)

1. Die Verwendung einer Vielzahl computergestützter Instrumente, die Ingenieure, Architekten und andere Konstruktionsfachleute bei ihrem Entwurf unterstützen. 2. Die Technologie, die Design und Zeichnung auf den Computer überträgt.

Açıklama:
Mimarlık, mühendislik, tasarım ve üretimde, geometrik modelleme, mühendislik analizi, tasarımın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, otomatik çizim alanlarında kullanılır.Ürün temin zamanının kısaltılması, mühendislik ihtiyaçlarının azaltılması, müşteri taleplerinin kolaylıkla ve hızla karşılanması, benzer yeni ürünler üretmek için proje zamanının en aza indirgenmesi, pazar rekabetinde üstünlük sağlanması, hataların minimize edilmesi, tasarım ve üretimin standart hale gelmesi, dokümantasyonun kolaylıkla sağlanması, insan kaynakları, malzeme ve makine kullanımında verimliliğin artırılması, tasarım ve üretim süreçlerinin ve takımlarının daha iyi yönetilmesi amacıyla kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Bilgisayar Destekli İmalat (Computer Aided Manufacturing) , Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design) , Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (Computer Numerically Controlled) , Donanım (Hardware) Tasarım Yazılımı (Design Software)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/glossary#glossary-bibliography