#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

İletişim Kanalı  (Türkçe)

Alıcı ve verici arasında bilgi alışverişine olanak sağlayan bağlantıdır.

Communication Channel  (English)

Connection between a transmitter/sender and recipient/receiver which allows the exchange of information.

Kommunikationskanal (-r)  (Deutsch)

Verbindung zwischen Sender und Empfänger, die einen Informationsaustausch ermöglicht.

Açıklama:
Dijitalleşme ilişki türlerini ve iletişim kanalllarını çeşitlendirmiştir. İşletmeden işletmeye (Business To Business, B2B) ve işletmeden tüketiciye (Business To Consumers, B2C) iletişim önem kazanmıştır. Ağ altyapılarının gelişmesiyle; e-posta, sosyal medya, firma blogları, klasik basılı yayın, 'white paper', videolar, fuarlar, seminerler, web sayfaları, 'workshops', vb. faaliyetler, önemli iletişim kanalları haline gelmiştir.

İlgili Kavramlar:
Ağ Modeli (Network Model) , Ağ Yönetimi (Network Management) , Bilgi Teknolojisi (Information Technology) İletişim Kanalı (Communication Channel) , Yeni Nesil Ağlar (Next Generation Networks)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019