#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

İletişim Davranışı  (Türkçe)

İletişimin özel gösterilme biçimidir. Örnekler: senkron/asenkron, onaylanmış/onaylanmamış/yanıtlı, belirleyici/belirleyici olmayan, durumsal/durumsuz, tek noktaya yayın/çok noktaya yayın/yayın.

Communication Behaviour  (English)

Specific manifestation of communications. Examples: synchronous/asynchronous, acknowledged/not acknowledged/with reply, deterministic/non-deterministic, stateful/stateless, unicast/multicast/broadcast.

Kommunikationsverhalten (-s)  (Deutsch)

Spezifische Ausprägung der Kommunikation. Beispiele: synchron/asynchron, bestätigt/nicht bestätigt/mit Antwort, deterministisch/nicht deterministisch, zustandsbehaftet/zustandslos, unicast/ multicast/broadcast.