#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

İletişim Yeteneği  (Türkçe)

Bir katılımcı ile veri alışverişinin nasıl yapıldığına veya katılımcının verileri nasıl alıp verdiğine ve katılımcının veri alışverişi yapıp yapmadığına ilişkin usuldür. Not: Çeşitli protokoller

Communication Ability  (English)

Manner in which data are exchanged with a participant or the participant can exchange these data and whether the participant exchanges data. Note: Various protocols.

Kommunikationsfähigkeit (-e)  (Deutsch)

Art und Weise, wie mit einem Teilnehmer Daten ausgetauscht werden oder wie dieser Daten austauschen kann und ob der Teilnehmer Daten austauscht. Anmerkung: Verschiedene protokolle.