#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Döngüsel Ekonomi  (Türkçe)

Mevcut malzemelerin ve ürünlerin mümkün olduğunca paylaşılması, kiralanması, yeniden kullanılması, onarılması, yenilenmesi ve geri dönüştürülmesini içeren bir üretim ve tüketim modelidir.

Circular Economy  (English)

A model of production and consumption, which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible.

Kreislaufwirtschaft (-e)  (Deutsch)

Ein Modell für Produktion und Konsum, bei dem vorhandene Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, renoviert und zurückgewonnen werden.

Açıklama:
Kaynakların mümkün olduğunca geri dönüşümden kazanılması ve atıkların mümkün olduğunca yeni kaynaklara dönüşebilmesiyle ölçülür.

İlgili Kavramlar:
Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) , Paylaşım Ekonomisi (Sharing Economy) , Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Yeşil Ekonomi (Green Economy)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
EUROPE.EU, www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-imp...