#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

İşletmeden Tüketiciye  (Türkçe)

Firmaların, ürünlerini, doğrudan bireysel tüketicilere, genelde nakit karşılığı satmaları anlamına gelir; perakende satıştır.

Business To Consumer (B2C)  (English)

Selling individual products to individual buyers, usually on cash payment basis; retailing.

Geschäftsbeziehung Zwischen Unternehmen und Endverbraucher (-e)  (Deutsch)

Verkauf persöhnlicher Produkte an einzelne Käufer, normalerweise in Barzahlung; Einzelhandel.

Açıklama:
Perakende ticarete veya e-ticarete konu ürünün işletmeden tüketiciye ulaştığı satış kanalını ifade eder. Son yıllarda, B2C; internet kullanımını ve ticari faaliyetleri önemli şekilde etkileyen bir kanal olmuştur. İşletmeler, internet üzerinden B2C faaliyetleri sayesinde, satış hacimlerini, rekabet güçlerini ve etkinliklerini artırabileceklerini keşfetmişlerdir.

İlgili Kavramlar:
E-Ticaret (E-Commerce) İşletmeden Herkese (Business to Anyone) İşletmeden İşletmeye (Business to Business) İşletmeden Tüketiciye (Business to Consumers) , Perakende Satış (Retailing) Ticaret (Trade) Tüketiciden İşletmeye Tüketiciye (Consumer to Business to Consumer) Tüketiciden Tüketiciye (Consumer to Consumer)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/definition/business-to-consumer-B2C.html