#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Z Kuşağı  (Türkçe)

Millenyum neslini takip eden, 1996-2010 yılları arasında doğan nesildir.

Z Generation  (English)

The generation that was born between 1996-2010, following millennials.

Z Generation (-e)  (Deutsch)

Die Generation, die zwischen 1996 und 2010, um die Jahrtausendwende geboren wurde.

Açıklama:
Internet, dijital teknoloji ve sosyal medya ile büyüyen, 2020'li yıllarda iş gücüne katılımı sözkonusu olan kuşaktır. Ortak özellikleri: Yaratıcılardır. İşbirliğine açıktırlar. Kendilerini yönlendirebilme özelliğine sahiptirler. Zekidirler. Grup çalışmalarına kolaylıkla katılım sağlama ve bilgiyi hızla işleme özelliğine sahiptirler. Doğal olarak, geleceği ve yeni teknolojileri şekillendirecek olan kuşaktır.

İlgili Kavramlar:
Alfa Kuşağı (Alpha Generation) Y Kuşağı (Millennials) Z Kuşağı (Z Generation)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL TOPLUM

Kaynak:
BUSINESSINSIDER.COM, www.businessinsider.com/generation-z