#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Dikey Etkileşim  (Türkçe)

Organizasyonel/işlevsel hiyerarşi seviyelerini kesiştiren, sistem içindeki etkileşimdir.

Vertical Interaction  (English)

Interaction within a system across functional/ organizational hierarchy levels.

Vertikale Interaktion (-e)  (Deutsch)

Interaktion innerhalb eines Systems über funktionale/ organisatorische Hierarchieebenen hinweg.