#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Dikey Entegrasyon  (Türkçe)

Organizasyonel/işlevsel hiyerarşi seviyelerini kesiştiren, sistem içindeki entegrasyondur.

Vertical integration  (English)

Integration within a system which crosses functional/ organizational hierarchy levels.

Vertikale Integration (-e)  (Deutsch)

Integration innerhalb eines Systems über funktionale/ organisatorische Hierarchieebenen hinweg

Açıklama:
Özellikle bir işletme içerisindeki tüm kademeleri kapsayacak şekilde veri ve bilgi trafiğinin üst seviyede bir akıcılıkla gerçekleştirilebilmesidir.

İlgili Kavramlar:
Dikey Entegrasyon (Vertical Integration) , Dikey Etkileşim (Vertical Interaction) , Yatay Entegrasyon (Horizontal Integration) , Yatay Etkileşim (Horizontal Interaction)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019