#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Yönetim Katmanı  (Türkçe)

Bir sanayi 4.0 bileşeninin sanayi 4.0 sisteminde, sanal dijital ve etkin olarak temsilidir. Not 1: Her yönetim katmanı bir veya çoklu parça modeli içerebilir. Not 2: Yönetim katmanı (Administration shell), varlık yönetim katmanı (Asset administration shell , AAS) kavramıyla eşanlamlıdır.

Administration Shell  (English)

Virtual digital and active representation of an industry 4.0 component in the industry 4.0 System. Note 1: Each administration shell can contain one or multiple part models. Note 2: ""Administration shell"" is synonym to ""Asset administration shell"" (AAS).

Verwaltungsschale (-e)  (Deutsch)

Virtuelle digitale und aktive Repräsentanz einer I4.0- Komponente im I4.0-System. Anmerkung 1: Jede Verwaltungsschale kann eines oder mehrere Teilmodelle enthalten. Anmerkung 2: “Administation shell” ist Synonym zu “Asset administration shell” (AAS).

Açıklama:
Yönetim katmanı, esasen dijital dönüşüm dönemindeki birçok faaliyetin komuta merkezi rolünü üstlenir. Tam bir tanımlama kolay olmamakla birlikte, genel olarak, bir varlığın sanal, dijital ve aktif temsili denebilir. Yönetim katmanı sanayi 4.0 iletişiminin arayüzü hizmeti görevini yapar.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory) , Akıllı Üretim (Smart Production) , Dijital Gölge (Digital Shadow) , Dijital İkiz (Digital Twin) , Varlık Yönetim Katmanı (Asset Administration Shell) Yönetim Katmanı (Administration Shell)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019