#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Katma Değer Zinciri

Katma Değer Zinciri  (Türkçe)

Değer yaratma süreçleri zinciridir (doğrusal veya hiyerarşik, usulen periyodik yönlendirilmemiş anlamındadır). Not: İşletme tüzel kişilik sınırlarının, bir değer yaratma zinciri veya değer zinciri ile ilişkili olması şart değildir.

Value Added Chain  (English)

Sequence of value-creation processes (linear or hierarchical, formally this means directed acyclically). Note: Corporate boundaries are not necessarily relevant to a value-creation chain or value chain.

Wertschöpfungskette (-e)  (Deutsch)

Sequenz von Wertschöpfungsprozessen (linear oder hierarchisch, formal bedeutet das: azyklisch gerichtet). Anmerkung: Unternehmensgrenzen sind für eine Wertschöpfungskette/Wertkette nicht zwingend relevant.

Açıklama:
Hızlı, uyumlu, esnek ve akıllı üretim sistemleri; ekonomik faaliyette yer alan tüm katılımcıları tek bir vücut gibi hareket edebilme yeteneğine zorlamaktadır. Bu yetenek, kendi kendine karar verebilen, merkezi olmayan bir organizasyon özelliği de taşıyabilmelidir.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data) , İnovasyon (Innovation) Katma Değer Sistemi (Value Added System) , Katma Değer Süreci (Value Added Process) , Katma Değer Zinciri (Value Added Chain)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019